Dne 14.3.2023 se na zámku v Kravařích uskutečnil workshop č. 2 realizovaný v rámci projektu POZNEJ NAŠI SILESIANKU! Cílovou skupinou se stali pracovníci z oblasti cestovního ruchu a turismu z českého i polského území, konkrétně pak pracovníci Turistických informačních center, informačních center a destinačních managementů jak z Moravskoslezského kraje tak i ze Slezského a Opolského vojvodství. Záměrem bylo účastníky seznámit s přeshraničním turistickým produktem SILESIANKA a vtáhnout je tak to navazující propagace dotčené stezky rozhleden a vyhlídkových míst.

V rámci workshopu byly prezentovány i odborné příspěvky. Úvodním slovem nás provedla paní starostka města Kravaře, Monika Brzesková.